Çat Belediye Başkanlığı

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                                           Ahmet AKKAYA

                                          Yazı İşleri Müdürü

                                           0(442) 6112013

 

Görev Tanımı ve Faaliyet Alanı

Müdürlüğümüz; belediyemiz karar organları olan, belediye meclisi ve belediye encümeni toplantılarının yasalara uygun ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesi, toplantı sonrası kararların duyuru ve dağıtımının yapılması, belediyemiz ile ilgili tüm evrak giriş, çıkışı ve posta işlemlerinin yapılmasını sağlamaktadır.

Yetki ve Sorumluluklar

Meclis,encümen  karar ve raporları yazmak, tutanakları aslına uygun düzenlemek, imza işlemlerini tamamlatmak, alınan tüm kararlar için yasalarda öngörülen süreler içinde gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,

Meclis çalışmaları ve müzekkerelerini arşivlemek,

Günlük olarak Belediyemize posta yoluyla veya  resmi kurumlardan, elden gelen ve vatandaşların belediyemiz sunmak üzere getirdikleri dilekçe ve evrakların ilgili makam ve müdürlüklere, içeriğine göre akışını sağlamak.

Belediye Başkanlığının verdiği  diğer görevleri yapmak.

Birimler
64x64

Yazı İşleri Müdürlüğü

Devamı...
64x64

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Devamı...
64x64

Fen İşleri Müdürlüğü

Devamı...
64x64

İmar Müdürlüğü

Devamı...
64x64

Zabıta Amirliği

Devamı...

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

Videolar